Deprecated: Function split() is deprecated in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php:75) in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 396
Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodziezy na przestrzeni dziejów

images/books/201409191237260.Okładka.jpg?amp;category_id=5&product_id=101

Wychowanie człowieka nie przebiega w próżni. Kontekst życia młodego człowieka, wpierw dziecka, a następnie młodzieńca ma niekwestionowany wpływ na kształtowanie się jego osobowości. Środowisko generuje określone postawy, ale też je stymuluje. Nauki społeczne i humanistyczne wskazują na najważniejsze „obszary” spełniania się osoby ludzkiej.

Książka podejmuje ważne i aktualne zagadnienia, zawiera cenne informacje na temat środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży, tych środowisk z przeszłości i tych doby współczesnej. Autorzy w swych artykułach urzeczywistniają ideał naukowości i praxis środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży rewidując teorie współczesne, mocno wyrastające z historii dziejów.

Zaadresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, pedagogów i w ogóle – nauczycieli, nadto psychologów, pracowników pomocy socjalnej, historyków, w tym historyków wychowania, teoretyków i praktyków wychowania, a także do rodziców, podejmujących na co dzień wielkie wyzwanie oraz zadanie odpowiedzialnego trudu wychowywania swoich dzieci. Książkę powinni wziąć do swoich rąk również studentki i studenci pedagogiki. 

Jest to ważna poznawczo i metodologicznie pozycja nie tylko dla studentów pedagogiki, ale dla wszystkich ludzi i podmiotów społecznych, którym zależy na dojrzałym kształcie środowisk wychowawczych dla dojrzałości procesu wychowawczego dzieci i młodzieży.

 

Autor: Barbara Moraczewska, Piotr Krzywicki

ISBN: 978-83-60607-52-7

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=112
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=94
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=101
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=110
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=111