Deprecated: Function split() is deprecated in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php:75) in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 396
Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

"Słowo za słowem" O sprawnośvi językowej i nabywaniu kompetencji komunikacyjnych dzieci. Implikacje językowo-muzyczne do pracy z dzieckiem

images/books/201412080826110.okładka.jpg?amp;category_id=5&product_id=103

Język jest elementem scalającym całą osobowość dziecka, albowiem to umiejętność komunikowania się pozwala nie tylko wchodzić w interakcje, ale też wyrażać siebie, swoje potrzeby i pragnienia, zaznaczając swoją obecność. Mówię więc jestem…. w tej parafrazie odnajdujemy dziecko zarówno jako badacza, ale i twórcę języka. Dziecko ma naturalną potrzebę komunikowania się, eksperymentowania z językiem i szukania wciąż nowych rozwiązań. Naszym zadaniem jest wspieranie aby rozwój mowy dziecka przebiegał harmonijnie, wielozmysłowo i w jak najbardziej naturalny sposób.

Łącząc różne obszary zainteresowań i pól badawczych autorki pokazały jak poprzez zabawę i oddziaływanie polisensoryczne możliwe staje się budowanie kompetencji językowych dzieci.

Książka łączy w sobie teorię i praktykę, porady i wskazania do pracy z dziećmi zarówno dla rodziców jak i dla nauczycieli. Zaproponowane ćwiczenia nie tylko kształtują kompetencje językowe ale i też postawy społeczne nierozerwalnie związane z językiem i procesem komunikacji oraz funkcjonowania w świecie dźwięków – stąd naturalne nawiązanie do muzyki jako jednej z dróg wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Autor: Monika Kamper Kubańska, Elżbieta Wieczór

ISBN: 978-83-60607-60-2

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=112
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=94
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=101
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=110
book_detail.php?amp;category_id=5&product_id=111