Deprecated: Function split() is deprecated in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php:75) in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 396
Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Glottodydaktyczna implikacja we współczesnych badaniach germanistycznych

images/books/201009011137350.Glottodykaktyczne... 7.jpg?category_id=6&product_id=26

Niniejszy tom prezentuje referaty, które zostały wygłoszone na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Glottodydaktyczne implikacje we współczesnych badaniach germanistycznych, zorganizowanej w dniach 25-26 kwietnia 2006 roku przez Zakład Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku...czytaj dalej 

Niniejszy tom prezentuje referaty, które zostały wygłoszone na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Glottodydaktyczne implikacje we współczesnych badaniach germanistycznych, zorganizowanej w dniach 25-26 kwietnia 2006 roku przez Zakład Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Problematyka badawcza publikacji koncentruje się wokół najnowszych zagadnień i tendencji w dydaktyce nauczania języka niemieckiego w Polsce i na świecie. Szczególne miejsce poświęcono między innymi takim obszarom, jak teoretyczne i praktyczne uwarunkowania nauczania języków obcych, roli współczesnej glottodydaktyki w językoznawstwie germanistycznym, translatoryce czy wreszcie studium kontrastywnym polsko-niemieckim.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=6&product_id=112
book_detail.php?category_id=6&product_id=94
book_detail.php?category_id=6&product_id=101
book_detail.php?category_id=6&product_id=110
book_detail.php?category_id=6&product_id=111