Deprecated: Function split() is deprecated in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php:75) in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 396
Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Przeszłość teraźniejszość o przyszłość integracji europejskiej

images/books/201009011149360.Przeszłość... 11.jpg?category_id=6&product_id=30

Praca zbiorowa pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej jest owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Teksty składające się na niniejszy tom obejmują trzy zasadnicze części, które odnoszą się, w mniejszym lub większym stopniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej, określanej mianem „tworu bez właściwości”, którego wizji wielu teoretyków nie jest w stanie precyzyjnie i konkretnie określić. 

 Praca zbiorowa pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej jest owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Teksty składające się na niniejszy tom obejmują trzy zasadnicze części, które odnoszą się, w mniejszym lub większym stopniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej, określanej mianem „tworu bez właściwości”, którego wizji wielu teoretyków nie jest w stanie precyzyjnie i konkretnie określić.
W poniższym zbiorze zawarto teksty będące próbami sformułowania inspirujących tez oraz ich wyjaśnień. Znajdują się również w nim wypowiedzi zawierające pogłębione rozważania dotyczące rozmaitych wycinków tej rzeczywistości, jaką dziś kreuje Unia Europejska. Nie brak także wypowiedzi, jakie uznać można za przyczynkarskie, które dostarczają wielu przesłanek do odkrywczych przemyśleń i nierzadko niekonwencjonalnych konstatacji.
Tom ten zawiera także – jako swoisty suplement – teksty będące debiutami naukowymi, których autorami są doktoranci kilku polskich uczelni, a także wyróżniający się studenci PWSZ we Włocławku. Ich spojrzenie na dzień dzisiejszy Unii jest w znacznej mierze odmienne i przy tym świeże, zdeterminowane innymi kształtami wyobrażeń młodego pokolenia oraz nowatorskimi marzeniami o przyszłości.
Nie brak w tej pracy sugestii, że antecedencje odnoszące się do integracji europejskiej wymagają interdyscyplinarnych badań, zaplanowanych na wiele lat. Wizje przyszłości i wyrastające z nich celowe projekty nie powinny mieć charakteru doraźnego.
Należy również zauważyć, iż problemy łączone z integracją europejską są nierzadko traktowane przez autorów poszczególnych tekstów jako swoiste „hasła wywoławcze”, co stwarza okazje do czynienia rozmaitych dywagacji na ten temat, w znacznej mierze nie w pełni konkretnych i często nie mających możliwości dostatecznego przełożenia na praktykę społeczną.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=6&product_id=112
book_detail.php?category_id=6&product_id=94
book_detail.php?category_id=6&product_id=101
book_detail.php?category_id=6&product_id=110
book_detail.php?category_id=6&product_id=111