Deprecated: Function split() is deprecated in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php:75) in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 396
Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Tożsamość europejska - wielokulturowość, globalizacja

images/books/201009011150370.Tożsamość europ... 9.jpg?category_id=6&productsPage=1&product_id=31

Niniejszy zbiór tekstów Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja zawiera publikacje, których autorzy skoncentrowali się w swoich wypowiedziach na trzech podstawowych kwestiach, a mianowicie: uniwersalizacja i multikulturowość, konteksty tożsamości obywatelskiej i kulturowej, geopolityka i globalizacja... czytaj dalej

Niniejszy zbiór tekstów Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja zawiera publikacje, których autorzy skoncentrowali się w swoich wypowiedziach na trzech podstawowych kwestiach, a mianowicie: uniwersalizacja i multikulturowość, konteksty tożsamości obywatelskiej i kulturowej, geopolityka i globalizacja. Lektura poszczególnych artykułów i komunikatów może umożliwić Czytelnikowi zorientowanie w podstawowych tendencjach interpretacyjnych, odnoszących się do procesu globalizacji, który wyzwolił z jednej strony zainteresowanie wielokulturowością i polityczną poprawnością, a z drugiej strony tendencję do ugruntowania cywilizacyjnej tożsamości europejskiej narodów usytuowanych w Europie.
Autorzy prezentowanych w niniejszej książce wypowiedzi dość mocno akcentowali konieczność nieustannego śledzenia procesów globalizacyjnych, które w nauce zaczęto rozpoznawać zbyt późno, co nie było bez znaczenia w sferze implementacji politycznej wielu krajów „starego kontynentu”. Twierdzi się nierzadko, że globalizacja przynosi dobre i niezbyt pozytywne następstwa. Nie bez racji zauważa się, że globalizacja prawie dla każdego oznacza co innego. Stąd też należy podejmować próby jej naukowego wyjaśnienia.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=6&productsPage=1&product_id=112
book_detail.php?category_id=6&productsPage=1&product_id=94
book_detail.php?category_id=6&productsPage=1&product_id=101
book_detail.php?category_id=6&productsPage=1&product_id=110
book_detail.php?category_id=6&productsPage=1&product_id=111