Deprecated: Function split() is deprecated in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php:75) in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 396
Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Studium monograficzne

images/books/201508310942180.okładka 2.jpg?category_id=7&product_id=112&product_id=112

Studium monograficzne Samorząd terytorialny i rozwój lokalny  pod redakcją Hanny Szczechowicz,  stanowi zbiór 12 opracowań naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i praktyków – pracowników Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które koncentrują uwagę na wybranych sferach działalności samorządu terytorialnego.(…). Autorzy tekstów samorządność traktują  szeroko, upatrując w niej istotny czynnik kreatywności i rozwoju społeczności lokalnych. 

                                                                                                                             prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki

 W artykułach poruszona została zarówno problematyka historyczna (…),  jak również problematyka związana z aktualnymi aspektami funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblach lokalnych oraz szczeblu regionalnym. Zawarte w zbiorze opracowania poruszają zarówno tematykę ogólną – stricte ustrojową, w tym m. in. analizują instytucję nadzoru i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, związków i porozumień komunalnych, jak również poświęcone zostały szczegółowym   kwestiom materialno-prawnym, związanym z funkcjonowaniem struktur samorządowych. ( …) Powiązanie tych różnych wątków obrazuje przede wszystkim wieloaspektowość aktywności samorządowej w naszym systemie prawa administracyjnego. Zmusza również do głębszej refleksji nad dalszym kierunkiem decentralizacji administracji publicznej poprzez rozwój systemu samorządu terytorialnego w Polsce ( …) . Recenzowane studium monograficzne będzie stanowiło ciekawą publikację, która powinna zainteresować zarówno praktyków- samorządowców, jak i przedstawicieli doktryny prawa samorządowego.

     dr hab. Piotr Rączka

Autor: Hanna Szczechowicz

ISBN: 978-83-60607-63-3

Studium monograficzne Samorząd terytorialny i rozwój lokalny  pod redakcją Hanny Szczechowicz,  stanowi zbiór 12 opracowań naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i praktyków – pracowników Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które koncentrują uwagę na wybranych sferach działalności samorządu terytorialnego.(…). Autorzy tekstów samorządność traktują  szeroko, upatrując w niej istotny czynnik kreatywności i rozwoju społeczności lokalnych. 

                                                                                                                             prof. zw. dr hab. Tadeusz Dubicki

 W artykułach poruszona została zarówno problematyka historyczna (…),  jak również problematyka związana z aktualnymi aspektami funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblach lokalnych oraz szczeblu regionalnym. Zawarte w zbiorze opracowania poruszają zarówno tematykę ogólną – stricte ustrojową, w tym m. in. analizują instytucję nadzoru i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, związków i porozumień komunalnych, jak również poświęcone zostały szczegółowym   kwestiom materialno-prawnym, związanym z funkcjonowaniem struktur samorządowych. ( …) Powiązanie tych różnych wątków obrazuje przede wszystkim wieloaspektowość aktywności samorządowej w naszym systemie prawa administracyjnego. Zmusza również do głębszej refleksji nad dalszym kierunkiem decentralizacji administracji publicznej poprzez rozwój systemu samorządu terytorialnego w Polsce ( …) . Recenzowane studium monograficzne będzie stanowiło ciekawą publikację, która powinna zainteresować zarówno praktyków- samorządowców, jak i przedstawicieli doktryny prawa samorządowego.

     dr hab. Piotr Rączka

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=7&product_id=112&product_id=112
book_detail.php?category_id=7&product_id=112&product_id=94
book_detail.php?category_id=7&product_id=112&product_id=101
book_detail.php?category_id=7&product_id=112&product_id=110
book_detail.php?category_id=7&product_id=112&product_id=111