Deprecated: Function split() is deprecated in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 75

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php:75) in /home/pwsz1/domains/psww.pl/public_html/wydawnictwo/book_detail.php on line 396
Wydawnictwo PWSZ we Włocławku

Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Dzieje biurokracji

images/books/201402031324530.dzieje.jpg?product_id=97

      Publikowany tom jest przede wszystkim owocem obrad V Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji, które odbyło się w Toruniu i Włocławku w dniach 21-24 czerwca 2012 r. Zaprezentowane tam referaty zostały uzupełnione szeregiem dodatkowych prac.
     Ta fundamentalna, licząca prawie 850 stron publikacja prezentuje rezultaty prac badawczych wielu naukowców z różnych dyscyplin (historia, prawo, socjologia, archiwistyka) z Gruzji, Polski, Rosji i Ukrainy i z wielu uczelni od Archangielska po Olsztyn.
Zawarte w pracy artykuły są prezentowane w języku polskim i rosyjskim. Całość została podzielona według kryterium problemowo-chronologicznego. Część pierwsza poświęcona jest teorii biurokracji i administracji, część druga – prebiurokracji, część trzecia – najobszerniejsza - biurokracji monarchii; część czwarta – biurokracji komunistycznej, a część piąta – ostatnia - biurokracji republiki. W sumie dzieło zawiera artykuły 55 autorów.
    Całość odpowiada wszystkim standardom prac naukowych. Wszystkie artykuły zostały zrecenzowane, każdy z nich zawiera streszczenie w języku angielskim, artykuły pisane po rosyjsku – dodatkowo streszczenie w języku polskim, z kolei artykuły uczonych rosyjskich i ukraińskich pisane po polsku są opatrzone dodatkowym streszczeniem w języku rosyjskim.
   Całość zamyka obszerna bibliografia.

 

Autor: A. Gaca, A. Górak, Z. Naworski

ISBN: 978-83060607-51-0

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?product_id=112
book_detail.php?product_id=94
book_detail.php?product_id=101
book_detail.php?product_id=110
book_detail.php?product_id=111