Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Monografie i skrypty

Znalezione publikacje: 51.

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=69

Matematyka. Przykłady i zadania

Skrypt zawiera wiele rozwiązań i omówionych przykładowych zadań z kilku działów matematyki. Zarówno rozwiązane jak i przykładowe zadania do samodzielnych przemyśleń są właściwie dobrane
i prosto rozwiązane. Skrypt pozwoli zrozumieć i polubić Matematykę oraz zrozumieć podejście do „tego trudnego i niepotrzebnego” przedmiotu.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=66

Wędruj po krainie muzyki. Podręcznik dla studentów i nauczycieli

Podręcznik adresowany jest do studentów pedagogiki, których przygotowanie muzyczne jest bardzo zróżnicowane w zakresie wiedzy i umiejętności. W książce tej student znajdzie cenne wiadomości z historii muzyki, o koncepcjach i metodach wychowania muzycznego,
o formach aktywności muzycznych.  Czytaj dalej...

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=65

Auf dem Weg von der Schreibentwicklung zur Lernerautonomie

Publikacja Katarzyny Krzemińskiej pt. Auf dem Weg von der Schreibentwicklung zur Lernerautonomie podejmuje bardzo aktualną problematykę w zakresie kształcenia obcojęzycznego. Temat publikacji został opracowany na podstawie licznych i dobrze dobranych źródeł z różnych dyscyplin... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=64

Wśród ludzi i książek

Tom przynosi wybór prac znanego germanisty i politologa opublikowanych w ostatnich latach. Są to głównie rozprawy z zakresu niemiecko - polskich stosunków literackich... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=61

„Niezatarte świadectwo...”. Życie i dzieło Henryka Bereski; "Das Schwer Verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryka Bereska

Tom przygotowany w 5. Rocznicę śmierci wybitnego tłumacza literatury polskiej na język niemiecki. Henryk Bereska, urodzony na Górnym Śląsku wyjechał z Polski w 1946 roku. W jego dorobku znajdują się bardzo liczne tłumaczenia z polskiej prozy współczesnej, m.in. książki Jerzego Andrzejewskiego, Tadeusza Brezy czy Tadeusza Różewicza... czytaj dalej
 
Das vorliegende Buch zum fünften Todestag behandelt einen hervorragenden Übersetzer polnischer Literatur ins Deutsche. Der aus Oberschlesien stammende Henryk Bereska verliess Polen bereits im Jahre 1946. Zu seinen Werken gehören zahlreiche Übersetzungen polnischer Prosa der Gegenwart, darunter u.a. Bücher Jerzy Andrzejewskis, Tadeusz Brezas sowie Tadeusz Różewiczs... mehr lesen

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=60

Szkolnictwo polskie w latach 1945-1975 z uwzględnieniem miasta Włocławka.

 W powojennej historiografii pedagogicznej można zauważyć umiarkowane zainteresowanie dziejami edukacji w okresie Polski Ludowej. Do tej pory ukazało się stosunkowo niewiele rozpraw i prac, które dotyczą szczegółowych zagadnień szkolnictwa i oświaty. Literatura historyczna dotycząca Polski Ludowej, w tym również dziejów edukacji w pierwszych latach powojennych, ma jednak szczególnie duże znaczenie wychowawcze.  Jest to bowiem jedna z ważniejszych kart  polskiej edukacji... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=59

Carl und Gerhart Hauptmann Bd. V.

Jest to kolejna publikacja na temat wybitnych pisarzy niemieckich pochodzących ze Śląska, Gerharta, laureata nagrody Nobla w 1912 roku oraz jego brata Carla... czytaj dalej 

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=21

Socjo-psychological conditioning in ESL Pronunciation: Consonant voicing in English spoken by Polish immigrants to Britain

Książka ta składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych krótkim wstępem i zamkniętych wnioskami. Tematem książki są zależności między statusem psycho-społecznym Polaków-emigrantów w Wielkiej Brytanii a ich wymową w języku angielskim, w szczególności oddaniem kontrastów fonologicznych i fonetycznych w zakresie dźwięczności niektórych spółgłosek angielskich...czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=20

Zatrzymać bestię w klatce. Brytyjska taktyka na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1932-1933)

Praca ta jest klarownym wprowadzeniem do badanego zagadnienia – budowy systemu bezpieczeństwa i polityki brytyjskiej... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=19

Na drodze pojednania. Marion Gräfin Dönhoff a Polska

Niniejsza książka przedstawia sylwetkę Marion Dönhoff w kontekście jej szczególnego stosunku do Polski, tłumaczy zaangażowanie w złożoną sytuację sąsiadujących ze sobą narodów, ukazuje wieloaspektowe działania na rzecz porozumienia, a ponadto prezentuje liczne polskie akcenty z długiego, nacechowanego prawdą, skromnością i poczuciem obowiązku życia hrabiny.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=112
book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=94
book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=101
book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=110
book_detail.php?category_id=4&productsPage=4&product_id=111