Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Monografie i skrypty

Znalezione publikacje: 51.

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=18

Organizacje międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych

Zbiór dokumentów, który może służyć pomocą uczniom i studentom zgłębiającym zagadnienia miejsca Polski we współczesnych organizacjach międzynarodowych... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=17

Language, Time and Biology: A cognitive Perspective

„Książka przedstawia olbrzymie możliwości wyjaśniania natury i znaczenia pojęcia czas, które tkwią w aparacie Semantyki Kognitywnej stworzonym przez Georga Lakoffa i Marka Johnsona…”. Publikacja w języku angielskim.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=16

Księga Jubileuszowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Początki istnienia i działalności 2002-2007

Monografia, we w miarę usystematyzowanej formie, ujmuje wielostronne starania i przedsięwzięcia zmierzające do powołania oświatowej placówki na poziomie wyższej uczelni państwowej. Uzasadnia oraz wyłuszcza szeroko rozwiniętą i przekonywującą argumentację o niezbędności powołania i działania Uczelni. Monograficzne ujęcie istnienia i działania PWSZ we Włocławku wieńczy pięcioletni okres kształcenia i obywatelskiego wychowania studiującej młodzieży.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=15

Wymiary i możliwości polityki w Polsce na przełomie tysiącleci

Książka składa się z dziesięciu szkiców. Dotyczą one wielu węzłowych kwestii, mających swoje odniesienia do złożonych realiów polskich, zaistniałych po upadku komunizmu w 1989 roku i – tym samym – do sytuacji społeczno-politycznej społeczeństwa III Rzeczypospolitej, rozpatrywanych także z uwzględnieniem uwarunkowań geopolitycznych.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=14

The Concept of Grammatical Category in Generative Grammar and Cognitive Grammar

Publikacja w języku angielskim, poświęcona pojęciu kategorii gramatycznej w gramatyce generatywnej i gramatyce kognitywnej. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, wniosków końcowych oraz szeroko zakrojonej bibliografii przedmiotu... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=13

Marketing polityczny

Marketing polityczny" jest skryptem dla studentów stosunków międzynarodowych lub politologii. Zawiera stosunkowo zwięzłe kompendium wiedzy dotyczącej wszechobecnego w dzisiejszym życiu politycznym zjawiska jakim jest marketing polityczny, co zresztą jest widoczne nie tylko z okazji częstych kampanii wyborczych, ale również w okresach pomiędzy nimi... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=12

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950)

Pan Konrad Jędrzejczyk od kilku lat bada działalność PTK i stał się dobrym znawcą działalności tego towarzystwa. Zbadał działalność PTK w trzech okresach o odmiennych uwarunkowaniach politycznych... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=11

Gerhart Hauptmanns Freundeskreis

Praca zbiorowa, wydana w języku niemieckim, dotycząca niemieckiego dramaturga i powieściopisarza , laureata Nagrody Nobla ,Gerharda Hauptmanna. Autorami poszczególnych artykułów są cenieni badacze niemieccy i polscy, od lat interesujący się postacią Gerharta Hauptmanna... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=10

Futurologia i Polityka: wizje, projekty, prognozy drugiej połowy XX wieku

„Futurologia, niemal nie mająca miejsca w nauce polskiej, jest jedną z nowych form myślenia prospektywnego, ale same treści takiego myślenia nie są niczym nowym w dziejach człowieka. Książka jest próbą zbliżenia fenomenu, jakim bez wątpienia była futurologia, swego rodzaju „projektonauka”, która pojawiła się w latach 60-tych XX wieku (…)”.

Spis treści

book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=9

Interferenzträchtige Stolpersteine bei der Übersetzung

Publikacja wydana w języku niemieckim. Rozprawa młodego germanisty jest niezmiernie interesującym przyczynkiem do szeroko rozumianej problematyki komparatystycznej języka niemieckiego i polskiego... czytaj dalej 

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=112
book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=94
book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=101
book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=110
book_detail.php?category_id=4&productsPage=5&product_id=111