Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Ekonomia i Zarządzanie

Znalezione publikacje: 7.

book_detail.php?category_id=5&product_id=106

Ekonomia i Zarządzanie t. VII

Spis treści

book_detail.php?category_id=5&product_id=94

Ekonomia i Zarządzanie

W listopadzie 2013 r. został wydany VI tom  Zeszytów Naukowych. Ekonomia i Zarządzanie. Tegoroczne wydanie obejmuje przede wszystkim problematykę systemowego zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.
Po kilkuletniej przerwie udało się reaktywować zeszyty naukowe i wydać je w zmienionej formie. Utworzono stały zespół recenzentów oraz radę programową.
Zeszyty będą wydawane cyklicznie, publikują w nich zarówno nauczyciele PWSZ we Włocławku, jak również naukowcy z innych uczelni wyższych i ośrodków naukowych.

Spis treści

book_detail.php?category_id=5&product_id=55

Tom V

Spis treści

book_detail.php?category_id=5&product_id=54

Tom IV

Spis treści

book_detail.php?category_id=5&product_id=5

Bariery i możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorstw, Tom III

Spis treści

book_detail.php?category_id=5&product_id=4

Przedsiębiorstwo w zrównowazonym rozwoju gospodarczym, Tom II

Spis treści

book_detail.php?category_id=5&product_id=3

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Tom I

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=5&product_id=112
book_detail.php?category_id=5&product_id=94
book_detail.php?category_id=5&product_id=101
book_detail.php?category_id=5&product_id=110
book_detail.php?category_id=5&product_id=111