Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Publikacje pokonferencyjne

Znalezione publikacje: 17.

book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=27

Ojciec Święty Jan Paweł II - nauczyciel świata i papież praw człowieka

Ojciec Święty Jan Paweł II – nauczyciel świata i papież praw człowieka jest publikacją wykładu otwartego ks. dr Mariana Włosińskiego, który miał miejsce w dniu 13 kwietnia 2005 roku w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=32

Wyzwania współczesnych Kujaw

Publikacja zawiera materiały z sympozjum zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w dniu 5 kwietnia 2006 roku pt. Wyzwania współczesności Kujaw... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=56

Żyć w prawdzie i z godnością

Prezentowany zbiór referatów jest owocem sympozjum Żyć w prawdzie i z godnością, które miało miejsce w dniu 15 marca 2005 roku.
Opracowanie referatowe dotyczy problemu narkomanii.... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=35

Zagrożenia i ikonosfera religijnych przekonań integrującej się Europy

Publikacja jest zbiorem referatów z sympozjum zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w dniu 8 listopada 2005 roku.
Publikowane artykuły dotykają niezwykle istotnych problemów społecznych, obyczajowych i duchowych nurtujących społeczeństwa współczesnej Europy... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=22

Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski patriotyzm

Prezentowany zbiór publikacji Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski patriotyzm jest poświęcony zjawiskom będącym autentycznymi wyzwaniami naszego czasu, określanego licznymi mianami z nowoczesnością na czele... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=24

Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich

 Rozprawy naukowe zawarte w niniejszym wydawnictwie to pokłosie sympozjum na temat: Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich, które odbyło się 23. Listopada 2004 roku w PWSZ we Włocławku. Prezentowane referaty charakteryzują się szczególną dociekliwością naukowo-poznawczą i posiadają wysokie walory społeczne oraz wychowawcze... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=28

Polska w integrującej się Europie

Publikacja ta stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Konferencja odbyła się w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dnia 20 kwietnia 2004 roku, a więc w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej... czytaj dalej 

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=112
book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=94
book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=101
book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=110
book_detail.php?category_id=6&productsPage=2&product_id=111