Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Rozprawy Humanistyczne

Znalezione publikacje: 15.

book_detail.php?category_id=7&product_id=108

Rozprawy Humanistyczne tt. XV

Kolejny tom Rozpraw Humanistycznych przynosi szeroką paletę artykułów przygotowanych przez międzynarodowe grono autorów (Austria, Hiszpania), a także badaczy kilku polskich ośrodków naukowych, jak  np. z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Opola i Kielc. Spektrum tematyczne obejmuje zagadnienia związane z literaturą polską, niemiecką i arabską, dalej problematykę teatralną i językoznawczą. Wśród autorów widnieją nazwiska uznanych badaczy, jak ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek z Wiednia czy prof. dr hab. Piotr Obrączka z Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowany czytelnik odnajdzie więc interesujące artykuły z wybranych dziedzin współczesnego życia literackiego i kulturalnego kilku obszarów językowych.

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=90

Zeszyty Naukowe

Najnowszy tom Rozpraw Humanistycznych przynosi 15 interesujących artykułów dotyczących szerokiego wachlarza kultury i literatury polskiej i obcej, a także psycholingwistyki i dydaktyki języków obcych. W części literaturoznawczej zbioru analizie poddane są utwory cenionych twórców, takich jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer (praca autorstwa Pauliny Wiatrowskiej) czy Witold Gombrowicz (artykuł Grzegorza Gugulskiego), a także ukazane istotne aspekty wiedzy o literaturze, jak np. zagadnienia wychowawcze utworów literackich dla dzieci (artykuł Anity Żelichowskiej). Pozycje te uzupełniają artykuły traktujące o twórczości dalszych polskich pisarzy: Wojciecha Żukrowskiego, Jana Józefa Szczepańskiego i Marcina Hałasia (autorstwa kolejno – Anny Wzorek, Stanisława Rogali i Piotra Obrączki). Inną zaś formę rozważań reprezentują rozmowy na temat literatury śląsko-niemieckiej z prof. Krzysztofem A. Kuczyńskim (opracowanie – Katarzyna Grzywko i Lech Kolago). Natomiast w zakresie kultury minionych wieków daje się zauważyć interesująca rozprawa na temat sporu o fundację Konstantego Świdzińskiego (praca autorstwa Stefana M. Kuczyńskiego) oraz opis i ocena postulatów formułowanych w czasie konfederacji Cieklińskiego (artykuł Norberta Locha). Z kolei współczesną tematykę kulturoznawczą porusza praca o stereotypach w telewizyjnych serialach amerykańskich (autorstwa Kseni Olkusz).
Problematyka kulturoznawcza obecna jest również w części tomu poświęconej lingwistyce i metodyce nauczania języków obcych (kolejny artykuł Grzegorza Gugulskiego). Ponadto czytelnik znajdzie tu badawcze studium dyskursu dziecięcego (praca Jolanty Rytel), rozważania na temat dyskursu lekcyjnego (artykuł autorstwa Zuzanny Kiermasz), empiryczne opracowanie konstruktu motywacji w procesie nauczania języka obcego (praca Agnieszki Połać) oraz krótkie doniesienie na temat dydaktyki języka specjalistycznego (praca Agnieszki Borek).
Artykuły opracowano w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Publikacja może zainteresować zarówno filologów, jak i kulturoznawców i historyków.

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=81

Zeszyty Naukowe Rozprawy Humanistyczne

Kolejny tom Rozpraw humanistycznych jest zbiorem artykułów napisanych przez przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w kraju. Problematyka zamieszczonych w zeszycie prac też jest różnorodna, co odzwierciedla szeroki zakres aktywności publikacyjnej autorów reprezentujących rozmaite dyscypliny nauk humanistycznych – od literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, po lingwistykę i dydaktykę języków obcych. Większość włączonych do tomu tekstów opracowana została w języku polskim, pozostałe zaś w języku angielskim.

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=57

Zeszyty Naukowe Rozprawy Humanistyczne t. XII.

Czytaj całość

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=46

W kręgu współczesnej literatury polskiej

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=45

Księga urodzinowa, Tom X

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=40

Księga Jubileuszowa, Tom IX

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=44

Rozprawy humanistyczne, Tom VIII

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=43

Rozprawy humanistyczne, Tom VII

Spis treści

book_detail.php?category_id=7&product_id=42

Rozprawy humanistyczne, Tom VI

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?category_id=7&product_id=112
book_detail.php?category_id=7&product_id=94
book_detail.php?category_id=7&product_id=101
book_detail.php?category_id=7&product_id=110
book_detail.php?category_id=7&product_id=111