Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Zbliżenia Cywilizacyjne

Znalezione publikacje: 11.

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=113

Zbliżenia Cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka t. XI

Numer XI „Zbliżeń Cywilizacyjnych” jest podporządkowany podtytułowi, czyli edukacji, kulturze i polityce rozumianej bardzo szeroko, a są to problemy dni dzisiejszych, zrozumiałe i tyczące nas wszystkich. Dział poświęcony edukacji zawiera artykuły, których przydatność w procesie wychowania młodzieży nie da się kwestionować i są adresowane nie tylko dla określonych grup pedagogów, ale także dla rodziców. Problemy kultury zajmują poczesne miejsce, acz są to zbliżenia czasami egzotycznych jej obrzeży, takich jak choćby kontrowersyjne sprawy łączone z japońskimi „pocieszycielkami”. Różnorakie aspekty polityki w naszej ponowoczesności poruszają autorzy w trzeciej części „Zbliżeń”. Tu dominuje analiza zagrożeń asymetrycznych, a takim, nie w ostatku, jest imigracja w artykule o norweskim dobrobycie.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=107

Zbliżenia Cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka t. X

Recenzowany tom zeszytów naukowych PWSZ we Włocławku został określony podtytułem sugerującym, iż jest poświęcony problemom szeroko pojętej edukacji, kultury i polityki i taki podtytuł z pewnością nie jest mylący. W tym numerze widoczna jest dominanta problemów edukacyjnych i kulturowych, co jest zasadne przy celu, jakim jest pomoc na etapach heurezy przy pisaniu nie tylko prac dyplomowych studentom kierunków humanistycznych i społecznych. Różnorodność treści zeszytu jest z pewnością jego zaletą, jako że poszerza grono potencjalnych czytelników poszukujących wskazówek treściowych i formalnych / bibliograficznych / przy poszukiwaniach naukowych, przede wszystkim na etapie licencjatu, choć bez wątpienia wiele z tekstów może być znaczącą inspiracją naukową dla badaczy.  Reasumując recenzent uważa, iż  jakością tom może śmiało konkurować z wydawnictwami uczelni statusowych.       

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=96

Zbliżenia Cywilzacyjne. Edukacja, kultura, polityka, t. IX

Najnowszy / IX / tom Zbliżeń Cywilizacyjnych  przybrał szerszą formułę z podtytułem sugerującym problematykę pedagogiczną, kulturową i polityczną. Część pierwsza jest poświęcona problemom edukacji w jej wielu wymiarach, poczynając od rozważań o edukacji pedagogicznej, a kończąc na analizach relacji między dziećmi a rodzicami, aktywności twórczej osób niepełnosprawnych. Prezentowane tu materiały mają zdecydowanie wymiar praktyczny mając służyć studentom w i ch próbach szukania i rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się podczas studiów i jakie mogą okazać się pomocne w przygotowywaniu prac na stopień. Część druga to już zbliżenia zjawisk kulturowych, jakimi są światy mityczne człowieka, interpretacji wybitnych dzieł literackich. Numer zamykają artykuły poświęcone sprawom polityki lokalnej w ramach „małych ojczyzn” oraz zapomnianej wojnie między Anglią i Stanami Zjednoczonymi, a właściwie jej skutkom.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=79

Zbliżenia Cywilizacyjne t. VIII

Kolejny tom Zeszytów Naukowych Zbliżeń Cywilizacyjnych  stanowi całość odpowiadającą tytułowi pisma, który sugeruje formułę otwartą i szeroką zarazem, ale formułę pisma poświęconego stosunkom międzynarodowym
i politologii. Przy czym zauważyć można swoiste reżimy w doborze materiałów, jak i otwartość na problemy aktualne.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=68

Zbliżenia Cywilizacyjne, Tom VII

.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=58

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom VI

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=51

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom V

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=50

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom IV

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=49

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom III

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=48

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom II

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=112
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=94
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=101
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=110
book_detail.php?amp;category_id=5&category_id=8&product_id=111