Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Wszystkie publikacje

Znalezione publikacje: 101.

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=70

Martha Hauptmann. Mein Lebensfaden. Erinnerungen

Książka jest edycją powstałych ok. 100 lat temu wspomnień pióra Marthy Hauptmann (1862-1939), pierwszej żony pisarza niemiecko-śląskiego Carla Hauptmanna, brata wielkiego dramatopisarza, laureata Nagrody Nobla – Gerharta. Przynosi ona bardzo interesujący, psychologicznie pogłębiony obraz rodziny, a także klimat kulturalny Szklarskiej Poręby okresu międzywojennego. Książka jest zaopatrzona we wstęp, przypisy, posłowie, a także w rozbudowany aneks, uzupełniający tekst podstawowy. Całość przygotował prof. Krzysztof A. Kuczyński, na podstawie materiałów uzyskanych z Niemieckiego  Archiwum Literatury w Marbach.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=69

Matematyka. Przykłady i zadania

Skrypt zawiera wiele rozwiązań i omówionych przykładowych zadań z kilku działów matematyki. Zarówno rozwiązane jak i przykładowe zadania do samodzielnych przemyśleń są właściwie dobrane
i prosto rozwiązane. Skrypt pozwoli zrozumieć i polubić Matematykę oraz zrozumieć podejście do „tego trudnego i niepotrzebnego” przedmiotu.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=66

Wędruj po krainie muzyki. Podręcznik dla studentów i nauczycieli

Podręcznik adresowany jest do studentów pedagogiki, których przygotowanie muzyczne jest bardzo zróżnicowane w zakresie wiedzy i umiejętności. W książce tej student znajdzie cenne wiadomości z historii muzyki, o koncepcjach i metodach wychowania muzycznego,
o formach aktywności muzycznych.  Czytaj dalej...

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=65

Auf dem Weg von der Schreibentwicklung zur Lernerautonomie

Publikacja Katarzyny Krzemińskiej pt. Auf dem Weg von der Schreibentwicklung zur Lernerautonomie podejmuje bardzo aktualną problematykę w zakresie kształcenia obcojęzycznego. Temat publikacji został opracowany na podstawie licznych i dobrze dobranych źródeł z różnych dyscyplin... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=64

Wśród ludzi i książek

Tom przynosi wybór prac znanego germanisty i politologa opublikowanych w ostatnich latach. Są to głównie rozprawy z zakresu niemiecko - polskich stosunków literackich... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=61

„Niezatarte świadectwo...”. Życie i dzieło Henryka Bereski; "Das Schwer Verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryka Bereska

Tom przygotowany w 5. Rocznicę śmierci wybitnego tłumacza literatury polskiej na język niemiecki. Henryk Bereska, urodzony na Górnym Śląsku wyjechał z Polski w 1946 roku. W jego dorobku znajdują się bardzo liczne tłumaczenia z polskiej prozy współczesnej, m.in. książki Jerzego Andrzejewskiego, Tadeusza Brezy czy Tadeusza Różewicza... czytaj dalej
 
Das vorliegende Buch zum fünften Todestag behandelt einen hervorragenden Übersetzer polnischer Literatur ins Deutsche. Der aus Oberschlesien stammende Henryk Bereska verliess Polen bereits im Jahre 1946. Zu seinen Werken gehören zahlreiche Übersetzungen polnischer Prosa der Gegenwart, darunter u.a. Bücher Jerzy Andrzejewskis, Tadeusz Brezas sowie Tadeusz Różewiczs... mehr lesen

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=97

Dzieje biurokracji

      Publikowany tom jest przede wszystkim owocem obrad V Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji, które odbyło się w Toruniu i Włocławku w dniach 21-24 czerwca 2012 r. Zaprezentowane tam referaty zostały uzupełnione szeregiem dodatkowych prac.
     Ta fundamentalna, licząca prawie 850 stron publikacja prezentuje rezultaty prac badawczych wielu naukowców z różnych dyscyplin (historia, prawo, socjologia, archiwistyka) z Gruzji, Polski, Rosji i Ukrainy i z wielu uczelni od Archangielska po Olsztyn.
Zawarte w pracy artykuły są prezentowane w języku polskim i rosyjskim. Całość została podzielona według kryterium problemowo-chronologicznego. Część pierwsza poświęcona jest teorii biurokracji i administracji, część druga – prebiurokracji, część trzecia – najobszerniejsza - biurokracji monarchii; część czwarta – biurokracji komunistycznej, a część piąta – ostatnia - biurokracji republiki. W sumie dzieło zawiera artykuły 55 autorów.
    Całość odpowiada wszystkim standardom prac naukowych. Wszystkie artykuły zostały zrecenzowane, każdy z nich zawiera streszczenie w języku angielskim, artykuły pisane po rosyjsku – dodatkowo streszczenie w języku polskim, z kolei artykuły uczonych rosyjskich i ukraińskich pisane po polsku są opatrzone dodatkowym streszczeniem w języku rosyjskim.
   Całość zamyka obszerna bibliografia.

 

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=60

Szkolnictwo polskie w latach 1945-1975 z uwzględnieniem miasta Włocławka.

 W powojennej historiografii pedagogicznej można zauważyć umiarkowane zainteresowanie dziejami edukacji w okresie Polski Ludowej. Do tej pory ukazało się stosunkowo niewiele rozpraw i prac, które dotyczą szczegółowych zagadnień szkolnictwa i oświaty. Literatura historyczna dotycząca Polski Ludowej, w tym również dziejów edukacji w pierwszych latach powojennych, ma jednak szczególnie duże znaczenie wychowawcze.  Jest to bowiem jedna z ważniejszych kart  polskiej edukacji... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=92

Wyzwania gospodarcze polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Konferencja studencka pt. „Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce”, organizowana w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku odbyła się w tym roku już po raz piąty. Z uwagi na szeroką przestrzeń tematyczną, wzorem lat ubiegłych również i w tym roku, studenci prowadzili dyskusje i opublikowali swoje prace, w trzech sekcjach naukowych w ramach kierunków: Zarządzanie, Administracja i Informatyka.
Część pierwsza monografii poświęcona jest problematyce szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz światowej i krajowej sytuacji gospodarczej.
W drugiej części zaprezentowano referaty z zakresu administracji publicznej i roli, jaka odrywa w obszarze rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ich kompetencji, wpływu struktury budżetu gmin na rozwój lokalny, systemu kształtowania obciążeń podatkowych, jak również tak ważne kwestie jakimi są zagadnienia związane z funkcjonowaniem gmin.
Trzecia część monografii zawiera publikacje studentów kierunku Informatyka, którzy stworzyli w ramach swojej sekcji wielowątkową przestrzeń merytoryczną, wskazując tym samym zastosowanie rozwiązań w praktyce.
Ostatnia część zawiera referaty studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na temat outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach oraz franchisingu, jako bezinwestycyjnego sposobu rozwoju przedsiębiorstw.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=108

Rozprawy Humanistyczne tt. XV

Kolejny tom Rozpraw Humanistycznych przynosi szeroką paletę artykułów przygotowanych przez międzynarodowe grono autorów (Austria, Hiszpania), a także badaczy kilku polskich ośrodków naukowych, jak  np. z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Opola i Kielc. Spektrum tematyczne obejmuje zagadnienia związane z literaturą polską, niemiecką i arabską, dalej problematykę teatralną i językoznawczą. Wśród autorów widnieją nazwiska uznanych badaczy, jak ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek z Wiednia czy prof. dr hab. Piotr Obrączka z Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowany czytelnik odnajdzie więc interesujące artykuły z wybranych dziedzin współczesnego życia literackiego i kulturalnego kilku obszarów językowych.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=112
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=94
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=101
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=110
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=4&product_id=111