Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Wszystkie publikacje

Znalezione publikacje: 101.

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=14

The Concept of Grammatical Category in Generative Grammar and Cognitive Grammar

Publikacja w języku angielskim, poświęcona pojęciu kategorii gramatycznej w gramatyce generatywnej i gramatyce kognitywnej. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, wniosków końcowych oraz szeroko zakrojonej bibliografii przedmiotu... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=32

Wyzwania współczesnych Kujaw

Publikacja zawiera materiały z sympozjum zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku w dniu 5 kwietnia 2006 roku pt. Wyzwania współczesności Kujaw... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=42

Rozprawy humanistyczne, Tom VI

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=58

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom VI

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=94

Ekonomia i Zarządzanie

W listopadzie 2013 r. został wydany VI tom  Zeszytów Naukowych. Ekonomia i Zarządzanie. Tegoroczne wydanie obejmuje przede wszystkim problematykę systemowego zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.
Po kilkuletniej przerwie udało się reaktywować zeszyty naukowe i wydać je w zmienionej formie. Utworzono stały zespół recenzentów oraz radę programową.
Zeszyty będą wydawane cyklicznie, publikują w nich zarówno nauczyciele PWSZ we Włocławku, jak również naukowcy z innych uczelni wyższych i ośrodków naukowych.

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=55

Tom V

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=13

Marketing polityczny

Marketing polityczny" jest skryptem dla studentów stosunków międzynarodowych lub politologii. Zawiera stosunkowo zwięzłe kompendium wiedzy dotyczącej wszechobecnego w dzisiejszym życiu politycznym zjawiska jakim jest marketing polityczny, co zresztą jest widoczne nie tylko z okazji częstych kampanii wyborczych, ale również w okresach pomiędzy nimi... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=41

Rozprawy humanistyczne, Tom V

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=51

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom V

Spis treści

book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=56

Żyć w prawdzie i z godnością

Prezentowany zbiór referatów jest owocem sympozjum Żyć w prawdzie i z godnością, które miało miejsce w dniu 15 marca 2005 roku.
Opracowanie referatowe dotyczy problemu narkomanii.... czytaj dalej

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=112
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=94
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=101
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=110
book_detail.php?amp;category_id=5&productsPage=8&product_id=111