Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Wszystkie publikacje

Znalezione publikacje: 101.

book_detail.php?productsPage=10&product_id=4

Przedsiębiorstwo w zrównowazonym rozwoju gospodarczym, Tom II

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=10

Futurologia i Polityka: wizje, projekty, prognozy drugiej połowy XX wieku

„Futurologia, niemal nie mająca miejsca w nauce polskiej, jest jedną z nowych form myślenia prospektywnego, ale same treści takiego myślenia nie są niczym nowym w dziejach człowieka. Książka jest próbą zbliżenia fenomenu, jakim bez wątpienia była futurologia, swego rodzaju „projektonauka”, która pojawiła się w latach 60-tych XX wieku (…)”.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=24

Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich

 Rozprawy naukowe zawarte w niniejszym wydawnictwie to pokłosie sympozjum na temat: Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich, które odbyło się 23. Listopada 2004 roku w PWSZ we Włocławku. Prezentowane referaty charakteryzują się szczególną dociekliwością naukowo-poznawczą i posiadają wysokie walory społeczne oraz wychowawcze... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=37

Rozprawy humanistyczne, Tom II

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=48

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom II

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=3

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Tom I

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=9

Interferenzträchtige Stolpersteine bei der Übersetzung

Publikacja wydana w języku niemieckim. Rozprawa młodego germanisty jest niezmiernie interesującym przyczynkiem do szeroko rozumianej problematyki komparatystycznej języka niemieckiego i polskiego... czytaj dalej 

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=28

Polska w integrującej się Europie

Publikacja ta stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Konferencja odbyła się w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku dnia 20 kwietnia 2004 roku, a więc w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej... czytaj dalej 

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=36

Rozprawy humanistyczne, Tom I

Spis treści

book_detail.php?productsPage=10&product_id=47

Zbliżenia cywilizacyjne, Tom I

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?productsPage=10&product_id=112
book_detail.php?productsPage=10&product_id=94
book_detail.php?productsPage=10&product_id=101
book_detail.php?productsPage=10&product_id=110
book_detail.php?productsPage=10&product_id=111