Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Wszystkie publikacje

Znalezione publikacje: 101.

book_detail.php?productsPage=5&product_id=59

Carl und Gerhart Hauptmann Bd. V.

Jest to kolejna publikacja na temat wybitnych pisarzy niemieckich pochodzących ze Śląska, Gerharta, laureata nagrody Nobla w 1912 roku oraz jego brata Carla... czytaj dalej 

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=80

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Kilka lat temu w Instytucie Nauk Społecznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku narodziła się inicjatywa zorganizowania naukowej konferencji, która byłaby forum wymiany poglądów i prezentacji dokonań studentów. Prezentowany tom oddaje porządek konferencji, w trakcie której praca odbywała się w sekcjach naukowych działających w ramach wymienionych kierunków. Anonsując jednak treści merytoryczne warto pokusić się o ukazanie ich w nieco innym porządku. Takie ujęcie pozwoli zwrócić uwagę na bardzo ciekawy fakt – młodzi autorzy prezentują bardzo szerokie spektrum zainteresowań ale jednocześnie, mimo tej różnorodności, sięgają po problematykę, która układa się w logiczne całości, niezależnie od reprezentowanego kierunku studiów. Dowodów na to dostarczają prace studentów uczelni włocławskiej i tarnobrzeskiej rozważające kwestie istotne dla odniesienia sukcesu przez organizację.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=90

Zeszyty Naukowe

Najnowszy tom Rozpraw Humanistycznych przynosi 15 interesujących artykułów dotyczących szerokiego wachlarza kultury i literatury polskiej i obcej, a także psycholingwistyki i dydaktyki języków obcych. W części literaturoznawczej zbioru analizie poddane są utwory cenionych twórców, takich jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer (praca autorstwa Pauliny Wiatrowskiej) czy Witold Gombrowicz (artykuł Grzegorza Gugulskiego), a także ukazane istotne aspekty wiedzy o literaturze, jak np. zagadnienia wychowawcze utworów literackich dla dzieci (artykuł Anity Żelichowskiej). Pozycje te uzupełniają artykuły traktujące o twórczości dalszych polskich pisarzy: Wojciecha Żukrowskiego, Jana Józefa Szczepańskiego i Marcina Hałasia (autorstwa kolejno – Anny Wzorek, Stanisława Rogali i Piotra Obrączki). Inną zaś formę rozważań reprezentują rozmowy na temat literatury śląsko-niemieckiej z prof. Krzysztofem A. Kuczyńskim (opracowanie – Katarzyna Grzywko i Lech Kolago). Natomiast w zakresie kultury minionych wieków daje się zauważyć interesująca rozprawa na temat sporu o fundację Konstantego Świdzińskiego (praca autorstwa Stefana M. Kuczyńskiego) oraz opis i ocena postulatów formułowanych w czasie konfederacji Cieklińskiego (artykuł Norberta Locha). Z kolei współczesną tematykę kulturoznawczą porusza praca o stereotypach w telewizyjnych serialach amerykańskich (autorstwa Kseni Olkusz).
Problematyka kulturoznawcza obecna jest również w części tomu poświęconej lingwistyce i metodyce nauczania języków obcych (kolejny artykuł Grzegorza Gugulskiego). Ponadto czytelnik znajdzie tu badawcze studium dyskursu dziecięcego (praca Jolanty Rytel), rozważania na temat dyskursu lekcyjnego (artykuł autorstwa Zuzanny Kiermasz), empiryczne opracowanie konstruktu motywacji w procesie nauczania języka obcego (praca Agnieszki Połać) oraz krótkie doniesienie na temat dydaktyki języka specjalistycznego (praca Agnieszki Borek).
Artykuły opracowano w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Publikacja może zainteresować zarówno filologów, jak i kulturoznawców i historyków.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=21

Socjo-psychological conditioning in ESL Pronunciation: Consonant voicing in English spoken by Polish immigrants to Britain

Książka ta składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych krótkim wstępem i zamkniętych wnioskami. Tematem książki są zależności między statusem psycho-społecznym Polaków-emigrantów w Wielkiej Brytanii a ich wymową w języku angielskim, w szczególności oddaniem kontrastów fonologicznych i fonetycznych w zakresie dźwięczności niektórych spółgłosek angielskich...czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=67

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Publikacja pt. Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce owocem konferencji naukowej zorganizowanej po raz trzeci przez Instytut Nauk Społecznych i Informatyki pod tym samym tytułem. Składa się z trzech części.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=81

Zeszyty Naukowe Rozprawy Humanistyczne

Kolejny tom Rozpraw humanistycznych jest zbiorem artykułów napisanych przez przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w kraju. Problematyka zamieszczonych w zeszycie prac też jest różnorodna, co odzwierciedla szeroki zakres aktywności publikacyjnej autorów reprezentujących rozmaite dyscypliny nauk humanistycznych – od literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, po lingwistykę i dydaktykę języków obcych. Większość włączonych do tomu tekstów opracowana została w języku polskim, pozostałe zaś w języku angielskim.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=20

Zatrzymać bestię w klatce. Brytyjska taktyka na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1932-1933)

Praca ta jest klarownym wprowadzeniem do badanego zagadnienia – budowy systemu bezpieczeństwa i polityki brytyjskiej... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=57

Zeszyty Naukowe Rozprawy Humanistyczne t. XII.

Czytaj całość

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=62

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce

Prezentowana publikacja jest materialnym pokłosiem studenckiej konferencji naukowej pt. Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnym świecie, która odbyła się dnia 8 czerwca 2010 roku... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=5&product_id=19

Na drodze pojednania. Marion Gräfin Dönhoff a Polska

Niniejsza książka przedstawia sylwetkę Marion Dönhoff w kontekście jej szczególnego stosunku do Polski, tłumaczy zaangażowanie w złożoną sytuację sąsiadujących ze sobą narodów, ukazuje wieloaspektowe działania na rzecz porozumienia, a ponadto prezentuje liczne polskie akcenty z długiego, nacechowanego prawdą, skromnością i poczuciem obowiązku życia hrabiny.

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?productsPage=5&product_id=112
book_detail.php?productsPage=5&product_id=94
book_detail.php?productsPage=5&product_id=101
book_detail.php?productsPage=5&product_id=110
book_detail.php?productsPage=5&product_id=111