Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Wszystkie publikacje

Znalezione publikacje: 101.

book_detail.php?productsPage=6&product_id=30

Przeszłość teraźniejszość o przyszłość integracji europejskiej

Praca zbiorowa pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej jest owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Teksty składające się na niniejszy tom obejmują trzy zasadnicze części, które odnoszą się, w mniejszym lub większym stopniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej, określanej mianem „tworu bez właściwości”, którego wizji wielu teoretyków nie jest w stanie precyzyjnie i konkretnie określić. 

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=46

W kręgu współczesnej literatury polskiej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=113

Zbliżenia Cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka t. XI

Numer XI „Zbliżeń Cywilizacyjnych” jest podporządkowany podtytułowi, czyli edukacji, kulturze i polityce rozumianej bardzo szeroko, a są to problemy dni dzisiejszych, zrozumiałe i tyczące nas wszystkich. Dział poświęcony edukacji zawiera artykuły, których przydatność w procesie wychowania młodzieży nie da się kwestionować i są adresowane nie tylko dla określonych grup pedagogów, ale także dla rodziców. Problemy kultury zajmują poczesne miejsce, acz są to zbliżenia czasami egzotycznych jej obrzeży, takich jak choćby kontrowersyjne sprawy łączone z japońskimi „pocieszycielkami”. Różnorakie aspekty polityki w naszej ponowoczesności poruszają autorzy w trzeciej części „Zbliżeń”. Tu dominuje analiza zagrożeń asymetrycznych, a takim, nie w ostatku, jest imigracja w artykule o norweskim dobrobycie.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=18

Organizacje międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych

Zbiór dokumentów, który może służyć pomocą uczniom i studentom zgłębiającym zagadnienia miejsca Polski we współczesnych organizacjach międzynarodowych... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=23

Dydaktyka języków obcych w świetle współczesnych teorii lingwistycznych

Prezentowany tom pt. Dydaktyka języków obcych w świetle współczesnych teorii lingwistycznych jest pokłosiem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w dniach 15-16 kwietnia 2008 roku... czytaj dalej

 

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=45

Księga urodzinowa, Tom X

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=107

Zbliżenia Cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka t. X

Recenzowany tom zeszytów naukowych PWSZ we Włocławku został określony podtytułem sugerującym, iż jest poświęcony problemom szeroko pojętej edukacji, kultury i polityki i taki podtytuł z pewnością nie jest mylący. W tym numerze widoczna jest dominanta problemów edukacyjnych i kulturowych, co jest zasadne przy celu, jakim jest pomoc na etapach heurezy przy pisaniu nie tylko prac dyplomowych studentom kierunków humanistycznych i społecznych. Różnorodność treści zeszytu jest z pewnością jego zaletą, jako że poszerza grono potencjalnych czytelników poszukujących wskazówek treściowych i formalnych / bibliograficznych / przy poszukiwaniach naukowych, przede wszystkim na etapie licencjatu, choć bez wątpienia wiele z tekstów może być znaczącą inspiracją naukową dla badaczy.  Reasumując recenzent uważa, iż  jakością tom może śmiało konkurować z wydawnictwami uczelni statusowych.       

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=17

Language, Time and Biology: A cognitive Perspective

„Książka przedstawia olbrzymie możliwości wyjaśniania natury i znaczenia pojęcia czas, które tkwią w aparacie Semantyki Kognitywnej stworzonym przez Georga Lakoffa i Marka Johnsona…”. Publikacja w języku angielskim.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=31

Tożsamość europejska - wielokulturowość, globalizacja

Niniejszy zbiór tekstów Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja zawiera publikacje, których autorzy skoncentrowali się w swoich wypowiedziach na trzech podstawowych kwestiach, a mianowicie: uniwersalizacja i multikulturowość, konteksty tożsamości obywatelskiej i kulturowej, geopolityka i globalizacja... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=6&product_id=40

Księga Jubileuszowa, Tom IX

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?productsPage=6&product_id=112
book_detail.php?productsPage=6&product_id=94
book_detail.php?productsPage=6&product_id=101
book_detail.php?productsPage=6&product_id=110
book_detail.php?productsPage=6&product_id=111