Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 

Wszystkie publikacje

Znalezione publikacje: 101.

book_detail.php?productsPage=7&product_id=96

Zbliżenia Cywilzacyjne. Edukacja, kultura, polityka, t. IX

Najnowszy / IX / tom Zbliżeń Cywilizacyjnych  przybrał szerszą formułę z podtytułem sugerującym problematykę pedagogiczną, kulturową i polityczną. Część pierwsza jest poświęcona problemom edukacji w jej wielu wymiarach, poczynając od rozważań o edukacji pedagogicznej, a kończąc na analizach relacji między dziećmi a rodzicami, aktywności twórczej osób niepełnosprawnych. Prezentowane tu materiały mają zdecydowanie wymiar praktyczny mając służyć studentom w i ch próbach szukania i rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się podczas studiów i jakie mogą okazać się pomocne w przygotowywaniu prac na stopień. Część druga to już zbliżenia zjawisk kulturowych, jakimi są światy mityczne człowieka, interpretacji wybitnych dzieł literackich. Numer zamykają artykuły poświęcone sprawom polityki lokalnej w ramach „małych ojczyzn” oraz zapomnianej wojnie między Anglią i Stanami Zjednoczonymi, a właściwie jej skutkom.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=16

Księga Jubileuszowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Początki istnienia i działalności 2002-2007

Monografia, we w miarę usystematyzowanej formie, ujmuje wielostronne starania i przedsięwzięcia zmierzające do powołania oświatowej placówki na poziomie wyższej uczelni państwowej. Uzasadnia oraz wyłuszcza szeroko rozwiniętą i przekonywującą argumentację o niezbędności powołania i działania Uczelni. Monograficzne ujęcie istnienia i działania PWSZ we Włocławku wieńczy pięcioletni okres kształcenia i obywatelskiego wychowania studiującej młodzieży.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=26

Glottodydaktyczna implikacja we współczesnych badaniach germanistycznych

Niniejszy tom prezentuje referaty, które zostały wygłoszone na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Glottodydaktyczne implikacje we współczesnych badaniach germanistycznych, zorganizowanej w dniach 25-26 kwietnia 2006 roku przez Zakład Filologii Germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku...czytaj dalej 

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=44

Rozprawy humanistyczne, Tom VIII

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=79

Zbliżenia Cywilizacyjne t. VIII

Kolejny tom Zeszytów Naukowych Zbliżeń Cywilizacyjnych  stanowi całość odpowiadającą tytułowi pisma, który sugeruje formułę otwartą i szeroką zarazem, ale formułę pisma poświęconego stosunkom międzynarodowym
i politologii. Przy czym zauważyć można swoiste reżimy w doborze materiałów, jak i otwartość na problemy aktualne.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=15

Wymiary i możliwości polityki w Polsce na przełomie tysiącleci

Książka składa się z dziesięciu szkiców. Dotyczą one wielu węzłowych kwestii, mających swoje odniesienia do złożonych realiów polskich, zaistniałych po upadku komunizmu w 1989 roku i – tym samym – do sytuacji społeczno-politycznej społeczeństwa III Rzeczypospolitej, rozpatrywanych także z uwzględnieniem uwarunkowań geopolitycznych.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=27

Ojciec Święty Jan Paweł II - nauczyciel świata i papież praw człowieka

Ojciec Święty Jan Paweł II – nauczyciel świata i papież praw człowieka jest publikacją wykładu otwartego ks. dr Mariana Włosińskiego, który miał miejsce w dniu 13 kwietnia 2005 roku w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku... czytaj dalej

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=43

Rozprawy humanistyczne, Tom VII

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=68

Zbliżenia Cywilizacyjne, Tom VII

.

Spis treści

book_detail.php?productsPage=7&product_id=106

Ekonomia i Zarządzanie t. VII

Spis treściNowości
wydawnicze
book_detail.php?productsPage=7&product_id=112
book_detail.php?productsPage=7&product_id=94
book_detail.php?productsPage=7&product_id=101
book_detail.php?productsPage=7&product_id=110
book_detail.php?productsPage=7&product_id=111