Publikacje
Monografie i skrypty
Publikacje pokonferencyjne

Publikacje cykliczne
Zeszyty naukowe
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Informazja
o zeszytach naukowych
Ekonomia i Zarządzanie
Rozprawy Humanistyczne
Zbliżenia Cywilizacyjne

Wyszukiwanie książek
      

Aktualności
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce 
Została wydana publikacja pokonferencyjna, która jest pokłosiem konferencji studenckiej organizowanej już po raz siódmy w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych PWSZ we Włocławku. Ponadto publikacja zawiera artykuły laureatów konkursu "Działalność gospodarcza jako forma aktywizacji zawodowej" i laureatów "Konkursu wiedzy o postępowaniu w sprawach nieletnich".

 
 
Dla autorów
 
Wskazówki dotyczące przygotowania prac składanych do druku
w Wydawnictwie PWSZ we Włocławku
 
Wniosek o wydanie publikacji


Przekazanie artykułów
 
Szanowni Państwo,
Redaktor Naczelny Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz redaktorzy serii Zeszytów Naukowych proszą o przekazywania artykułów do dnia 31 marca 2015 roku.
1. Rozprawy Humanistyczne t. XVI,
2. Zbliżenia Cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka t. XI,
3. Ekonomia i Zarządzania t. VIII.


Artykuły w wersji elektronicznej proszę o przekazywać na adres Wydawnictwa: malgorzata.kaminska@pwsz.wloclawek.pl
lub na adres redaktorów Zeszytów:
- Rozprawy Humanistyczne – dr hab. Jan Majer, jlmajer@uni.lodz.pl
- Ekonomia i Zarządzanie – dr inż. Małgorzata Wiśniewska – malgorzata.wisniewska@pwsz.wloclawek.pl
- Zbliżenia Cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka – dr hab. Andrzej Sepkowski – futuras@wp.pl

Jednocześnie proszę, aby Autorzy zastosowali się do wskazówek zawartych we "Wskazówkach dotyczących przygotowania prac składanych do druku"


Nowości
wydawnicze
book_detail.php?product_id=112
book_detail.php?product_id=94
book_detail.php?product_id=101
book_detail.php?product_id=110
book_detail.php?product_id=111